Nadstandardní péče za rozumné ceny

Poskytujeme nadstandardní stomatologickou péči a máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Systém úhrad stomatologické péče v ČR je však velmi komplikovaný, proto jsme pro vás připravili orientační přehled, jakým způsobem hradíte péči v PDC vč. cen vybraných výkonů.

Smluvní podmínky PREVENT Dental Care s.r.o.

Co je hrazeno ze zdravotního pojištění?

Zdravotní pojištění v současné době pokrývá jen malou část stomatologické péče, v řadě případů výkony s použitím zastaralých postupů a materiálů. PDC s ohledem na vlastní přesvědčení a cíle poskytovat pouze kvalitní stomatologickou péči ošetření nekvalitními materiály a zastaralými postupy NEPOSKYTUJE.
PDC poskytuje následující úkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění:

Plně hrazeno ZP

Vstupní prohlídky, preventivní prohlídky (2x ročně), intraorální RTG (2x ročně), lokální anestezie (2x ročně).

PCD má smlouvy s následujícími pojišťovnami

VZP (111), Zdravotní pojišťovna Ministerstva Vnitra (211), Vojenská pojišťovna (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Oborová pojišťovna (207), Revírní bratrská pokladna (213).

Částečně hrazeno ZP

Vybrané výrobky protetiky.

Péče hrazená klientem a ceny

PDC poskytuje v návaznosti na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění nadstandardní péči hrazenou klientem.

Nadstandardní péče představuje zejména:

 • nejmodernější léčebné postupy
 • nadstandardní přístrojové vybavení a používané materiály
 • provádění výkonů ve vyhrazených objednaných termínech
 • dostatečné časové kapacity na stomatologické výkony a související konzultace
 • možnost objednání přednostního termínu
 • služby recepce (objednávání, e-mailové a sms notifikace, servis čekárny ad.)

Ceny jednotlivých výkonů se mohou objektivně lišit zejména v závislosti na rozsahu zdravotních potíží a poškození, časové náročnosti ošetření, úrovně součinnosti klienta, druhu a množství použitého materiálu, použitého přístrojového vybavení apod.

Klient se může vždy dopředu informovat na předpokládanou cenu plánovaných výkonů a služeb PDC. Konečná cena výkonu se může od předpokládaného plánu lišit v případě neočekávaných okolností nastalých v průběhu poskytování výkonů.

Stanovení ceny stomatologického výkonu

Při stanovení ceny stomatologického výkonu vycházíme ze základní minutové sazby ordinace uvedené ve Smluvních podmínkách PREVENT Dental Care s.r.o.

Minimální účtovaná časová jednotka je 15 minut.

Základní minutová sazba PDC zahrnuje zejména:

 • práci lékaře nebo dentální hygienistky
 • práci zdravotní sestry
 • náklady provozu ordinací, přístrojového vybavení a nástrojů (příprava, energie, servis zařízení, úklid apod.)
 • základní stomatologický materiál
 • základní spotřební materiál (ochranné pomůcky, hygienické prostředky, jednorázové nástroje apod.)
 • služby recepce 
 • administrativní a jiné náklady (účetnictví, daně, agenda poijišťoven, EET, GDPR, speciální SW, odborná likvidace odpadu, úklid, apod.) 

Základní minutová sazba PDC nezahrnuje:

 • práci laboratoře (výroba protetických pomůcek ap.)
 • případné použití zvláštního přístrojového vybavení (RTG, Koferdam, FRC cep, ošetření Cauterem ap.)

Orientační ceník (finální ceny vychází z časové náročnosti výkonu a použitého materiálu)

Komplexní vstupní vyšetření vč. RTG snímků Hrazeno pojišťovnou, samoplátci 1 200 Kč
Preventivní vyšetření vč. RTG snímků Hrazeno pojišťovnou, samoplátci 900 Kč
Fotokompozitní výplň (bílá) od 2 550 Kč
Amalgámová výplň (kvalitní kapslový amalgám) od 1 500 Kč
Endodoncie - ošetření 1 kořenového kanálku od 5 000 Kč
Celokeramická korunka 11 900 Kč
Metalokeramická korunka 10 200 Kč
Dentální hygiena - vstupní ošetření 1 900 Kč
Dentální hygiena - pravidelná (pískování/ultrazvuk) 1 700 Kč
Dentální hygiena - vstupní (děti do 15 let) 950 Kč
Dentální hygiena - pravidelná (děti do 15 let) 750 Kč
Bělení zubů - ordinační 6 000 Kč
Nosič na domácí bělení zubů 1 900 Kč
Opalescence - gel na domácí bělení zubů (1 inj. 16%) 350 Kč
Sportovní chránič zubů Profi 2 600 Kč

Objednejte se k nám

+420 284 680 240
info@preventdc.cz
Březiněveská 3, Praha 8

Náš tým Služby Ordinace Ceny Kontakt Blog